Home - PRINCE2
PRINCE2


PRINCE2
Deze projectmanagement methode voorziet in een doordachte managementomgeving en een heldere structuur voor het gecontroleerd starten, uitvoeren en afsluiten van een project. PRINCE2 stelt daarbij de business case, de rechtvaardiging van een project, centraal. Niet alleen wordt de business case bij aanvang opgesteld, maar ook tijdens het project wordt deze voortdurend bewaakt en waar nodig bijgesteld. Daarnaast besteedt PRINCE2 veel aandacht aan onderwerpen als de verwachtingen van de klant, de omgang met veranderende omstandigheden en risicobeheersing. Bovendien worden de eindgebruikers reeds in een vroeg stadium actief bij het project betrokken.

PRINCE2 is een 'best practise' methodiek ontwikkeld door ervaren projectmanagers en gebaseerd op een groot aantal cases uit de praktijk. In 1996 bracht het Britse CCTA PRINCE2 op de markt. In 1997 volgde de introductie in Nederland. Door de generieke en flexibele opzet is PRINCE2 geschikt voor elk type en soort project. Bovendien is PRINCE2 is een open 'public domain' methodiek en voor iedereen beschikbaar. De methode kan zich verheugen in een enorme belangstelling en wordt niet voor niets gezien als dé standaard voor projectmanagement.

Voor meer informatie www.lagant.nl.