Home - Disclaimer
Disclaimer


Op het gebruik van deze site zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van kracht. Er wordt vanuit gegaan dat gebruikers van de site op de hoogte zijn van deze gebruikersvoorwaarden, en deze voorwaarden accepteren.

Inhoud
De inhoud van de site is van informatieve aard en geeft geen specifiek en persoonlijk advies. Voor een dergelijk advies verzoeken wij u contact op te nemen met mensen van Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit. Aan de inhoud van de site als zodanig kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op basis van informatie die u op of via de site heeft verkregen.

Functioneren
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit zet zich in om de website goed en zonder problemen te laten functioneren. Wij vinden het belangrijk dat de bezoeker te allen tijde van een goed werkende en up to date site gebruik kan maken. Mocht om bepaalde redenen de site niet naar behoren functioneren dan is Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het niet naar behoren functioneren van de site.

Copyright
De inhoud van de site is het intellectueel eigendom van Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit. Alle rechten die hierop betrekking hebben berusten uitsluitend bij Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit. Het is niet toegestaan om de inhoud van de site met betrekking tot Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffende materiaal of gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te halen uit de reputatie van het intellectuele eigendom van Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit. In geval van een inbreuk op de rechten van het intellectuele eigendom van Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit en/of haar leveranciers, behoudt Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit zich het recht om de hierdoor door haar geleden schade te verhalen.

Hyperlink
Wanneer u vanuit een andere site een hyperlink wilt aanbrengen naar de site van Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit dient u hiervoor toestemming te vragen aan Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit.

Cookies
De Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. De meeste browsers accepteren cookies, tenzij de gebruiker deze functie uitzet. Door de website van Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit te gebruiken, stemt u in met boven omschreven beleid.