Home - Particulieren
Particulieren


Werving, selectie, screening, assessment, outplacement, en coaching

Allemaal termen die binnen organisaties gebruikt worden om de juiste mensen in huis te halen en het functioneren van medewerkers te optimaliseren. Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit helpt organisaties om dergelijke processen goed en naar tevredenheid te laten verlopen. Wij vinden echter dat daarnaast ook u als particulier de mogelijkheid geboden moet worden om actief aan dit proces te kunnen deelnemen. Hiervoor bieden wij verschillende services aan die specifiek op particulieren gericht zijn.

Een certificering bevestigt de juistheid en betrouwbaarheid van uw CV. Zo onderscheidt u zich van andere sollicitanten
meer info>>


Zelf het
heft in handen nemen en architect worden van uw eigen loopbaan
meer info >>