Home - Coaching & Counseling
Coaching & Counseling


Aan de slag met uw talent.

Het kan gebeuren dat u in uw carrière behoefte heeft pro-actief enkele elementen in uw functioneren verder te ontwikkelen en dat u hierbij een adequate begeleiding vanuit een coach wenst. Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit kan uw vraag in kaart brengen en daarop de coach afstemmen die het meest geschikt is u hierbij te begeleiden. Tijdens de coaching sessie kan de Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit coach ingaan op patronen van terugkerend gedrag en hoe deze patronen het beste omgezet kunnen worden in effectief gedrag.

De specifieke toegevoegde waarde van Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit zit in het feit dat wij de coaching in termen van procesbegeleiding aanvullen met relevante sectorspecifieke kenmerken en kennis die van belang zijn in uw omgeving.

Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit is er ook voor mensen, die net een nieuwe functie uitoefenen en hierin begeleid willen worden. Samen met u specificeert Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit zoals gezegd de coachingsvraag, de bijbehorende concrete leerdoelen en stelt op basis hiervan samen met u een passend maatwerktraject op. Het doel is dat u uiteindelijk uw individuele talenten optimaal benut. Uw Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit coach is betrokken, luistert, reflecteert en inspireert. Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit coaching helpt u te groeien, vanuit uw eigen talent te gaan werken en het maximale potentieel in uzelf te benutten.