Home - Talentmanagement
Talentmanagement


Talentmanagement: gefocust inzetten en ontwikkelen van talenten, voor de perfecte fit tussen individu en organisatie.

Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit Talentmanagement benadrukt in haar visie het cruciale belang van het in kaart brengen en ontwikkelen van talent. Wij richten ons derhalve op wat mensen ambiėren in hun carričre, welke capaciteiten zij durven in te zetten en hoe het effect hiervan in de werkelijkheid tot uiting komt.

De juiste weergave van individuele capaciteiten en competenties d.m.v. maatwerk assessments en diepte-interviews, gebruikmakend van gevalideerde capaciteiten- en persoonlijkheidsanalyse-instrumenten, gericht op uw persoonlijke vraagstelling. Het primaire doel is te onderzoeken of het talentenprofiel van de betrokkene aansluit op de functie- en organisatiespecifieke eisen, en waar de individuele talenten het beste tot hun recht komen. Het talentenprofiel wordt opgesteld aan hand van functiegerichte capaciteitentests, persoonlijkheidsanalyse, motivatieonderzoek en praktijksimulaties.

Centraal hierbij staat de maatwerkinvulling op basis van toepassing van sectorkennis bij de formulering van vraagstellingen tijdens het diepte-interview geleid door certificeerde Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit consultants. De gecertificeerde consultants onderscheiden zich door HRM kennis op het gebied van assessment, die gecombineerd wordt met toegepaste sectorexpertise. Op deze wijze bent u er van verzekerd dat de objectief gemeten resultaten middels inzet van gevalideerde instrumenten ook getoetst zijn op de werkpraktijk in uw organisatiecontext en de elementen die dįįr juist van belang zijn.