Home - Leiderschapsanalyse
Leiderschapsanalyse


Richting aan sturen.

De wijze waarop binnen een organisatie wordt leidinggegeven is van cruciaal belang voor het bewerkstelligen van de organisatiedoelstellingen in de meest brede zin van het begrip.

Het is essentieel dat voor de organisatie duidelijk is welke leiderschapsstijl effectief aansluit op de organisatie, de bijbehorende organisatiecultuur en de sector waarbinnen zij werkzaam is. Op dezelfde wijze waarop er een fit moet zijn tussen persoonskenmerken van medewerkers en de kenmerken van een organisatie, moet er ook een fit zijn tussen de leiderschapsstijl en de organisatie waarbinnen leiding gegeven wordt.

Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit kan u hierbij van dienst zijn door u inzicht te geven in de wijze waarop u leiding geeft en te onderzoeken op welke gebieden uw kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen. In deze analyse wordt veel aandacht besteed aan de organisatie, omgeving en sector, die allen een effect kunnen hebben op de passende leiderschapsstijl voor uw organisatie.