Home - Cultuurmanagement
Cultuurmanagement


Cultuur is het karakter van de organisatie.

In organisaties ontwikkelen zich waarden, basisaannames en overtuigingen, zowel bewust als onbewust, die samen het hart, oftewel de cultuur van de organisatie vormen. Cultuur is een belangrijke drijfveer voor mensen in organisaties, en staat in continue wisselwerking met de strategie en bedrijfsprocessen.

Cultuur is echter niet een tastbaar begrip. Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit helpt u de tastbare en niet tastbare aspecten van uw huidige cultuur in kaart te brengen en een bewustzijn te creëren van de invloed van cultuur op de effectiviteit van en processen binnen de organisatie. Deze gegevens kunnen gebruikt worden bij het ontwikkelen van duidelijke en concrete cultuurdoelstellingen; wat gaat er goed, en welke knelpunten ervaren we nu? En nog belangrijker: hoe gaan we verder? Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit begeleidt u in het maken van de vertaalslag van cultuurdoelstellingen naar concrete acties en interventies.

Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit zet de cultuuranalyse en –verandering in vanuit het perspectief van verandermanagement, waarbij de aanpak zich vooral richt op de doorvertaling van de gewenste cultuurverandering naar de impact op de mensen in de organisatie. Steeds met het doel de kwalificaties en competenties van de individuen en groepen in de organisatie in lijn met de gewenste cultuur verder te ontwikkelen.