Home - Pre-employment
Pre-employment


U gaat ervan uit dat de kwalificaties en informatie die uw sollicitanten of reeds in dienst zijnde medewerkers hebben opgegeven, juist zijn. In de meeste gevallen betreft het inderdaad waarheidsgetrouwe informatie.

Echter uit onderzoek blijkt dat twintig procent van de CV’s een onwaarheid bevat; valse diploma’s, nooit behaalde cursussen, een verzonnen functie enz. In sommige gevallen betreft het hier een goedbedoelde ‘opleuking’ van het CV, in andere gevallen is het een grotere onjuistheid die de werkgever veel schade kan berokkenen. Dat geldt tevens voor antecedenten van (toekomstige) medewerkers die een goed functioneren in de weg kunnen staan. Om te zorgen dat werkgevers inderdaad met de juiste mensen in zee gaan, biedt Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit pre-employment onderzoek aan.

CV-screening
 • Vaststellen identiteit
 • Persoonlijk gesprek met kandidaat
 • Verifiëren diploma/getuigschriften
 • Gesprek vorige werkgevers
meer info>>
Antecedentenonderzoek
 • Onderzoeken open bronnen
 • Verklaring omtrent Gedrag
 • BKR-toetsing
 • Interviews voormalige werkgevers
meer info>>


Evaluatie
 • Evaluatie sollicitatieprocedure
 • Gesprekken na indiensttreding
 • Onderzoek tevredenheid
meer info>>
Advies
 • Advies HRM afdelingen
 • Trainingen
 • Coaching
meer info>>