Home - Antecedentenonderzoek
Antecedentenonderzoek


Het onderzoek naar antecedenten richt zich op de kenmerken, kwalificaties en achtergrond van een sollicitant. Deze informatie is vaak niet van een CV af te lezen en is moeilijk te achterhalen in een sollicitatie c.q. selectiegesprek. Het betreft bijvoorbeeld strafrechtelijke informatie, gedrag dat een succesvolle uitvoering van de bepaalde toekomstige functie in de weg zou kunnen staan, of andere achtergrondgegevens. Het onderzoek heeft alleen betrekking op zaken die van direct belang zijn voor de functie. Er vindt gedurende het antecedentenonderzoek altijd terugkoppeling plaats aan de kandidaat. Zodoende wordt er tevens rekening gehouden met mogelijke subjectiviteit van voormalige werkgevers.

Een antecedentenonderzoek wordt uitgevoerd binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en met uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat. De kandidaat heeft recht op inzage van de rapportage en te beslissen om dit door te sturen naar de opdrachtgever.

Onderdelen van het antecedentenonderzoek zijn de volgende:

  • Ondertekenen van toestemmingsverklaring door de kandidaat;
  • Persoonlijk gesprek met de kandidaat;
  • Vaststellen van de identiteit door middel van overleggen legitimatiebewijs;
  • Het door de kandidaat aanleveren van een Verklaring omtrent Gedrag;
  • Indien nodig, het door de kandidaat aanleveren van een BKR-toetsing;
  • Het onderzoeken van open bronnen zoals registers van de Kamer van Koophandel, WSNP, en EXPERIAN;
  • Interviewen voormalige werkgevers.