Home - Evaluatie
Evaluatie


De Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit evalueert samen met de opdrachtgever het uitgevoerde pre-employmentonderzoek. In deze evaluatie wordt gekeken of de verleende service naar wens is uitgevoerd. De Stichting vindt het belangrijk om kandidaten te blijven volgen en tevredenheid bij werknemer en werkgever over langere tijd te bewerkstelligen.