Home - Training & ontwikkeling
Training & ontwikkeling


Leren wat je wilt leren.

Onze ervaring leert dat organisaties en diens leden steeds minder affiniteit ontwikkelen met trainingen die generiek zijn opgezet en niet differentiëren in sector en cultuur van de organisatie. Dit leidt er niet zelden toe dat de beoogde transfer, ofwel het effect van de training in de praktijksituatie, tijdelijk en gering van aard is. Veel organisaties zijn derhalve steeds selectiever in de keuzes die zij maken als het gaat om investeringen in trainingen voor de eigen medewerkers of managers.

Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit werkt vanuit haar visie niet met een zogenaamd standaard trainingsaanbod, maar is daarentegen gespecialiseerd in maatwerktrainingen, geheel toegespitst op uw specifieke wens en behoefte en passend in de sector waarbinnen uw organisatie werkzaam is. Trainingen waarin veel energie wordt geïnvesteerd maar die naderhand ook veel resultaat en inspiratie opleveren. Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit ondersteunt u bij het vaststellen van uw trainingsbehoefte in uw organisatie en stelt samen met u een trainingsprogramma op.

Vergroot uw inzicht, verbeter uw vaardigheden…start met NLP.

De training ‘communicatie en strategie’ (NLP) van gecertificeerd NLP-docent Herman van der Weide biedt u praktische handvatten om de kennis en kunde van NLP in te zetten bij werkzaamheden op het gebied training & advies, coaching, leidinggeven, teambuilding, werving en selectie. NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren, oftewel ‘de studie van de structuur van de subjectieve ervaring’. Tijdens de training richten we ons op vier doelen:

• Het vergroten van uw bewustzijn.
• Het vergroten van uw communicatieve- en relationele vaardigheden.
• Het verstevigen van uw positionering.
• Het begrijpen van de boodschap achter de woorden.

In de brochure kunt u meer lezen over de inhoud van de training en de oorsprong van NLP. Voor meer informatie of inschrijving, kunt u contact opnemen met de stichting.