Home - Potentieel assessment
Potentieel assessment


Vooruit vanuit eigen kracht. Ontdek uw schat aan talent.

Welke talenten en ambities heeft uw medewerker in huis? En waren liggen zijn/haar ontwikkelpunten? Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit kan u helpen het talentenprofiel van een medewerker in kaart te brengen en hieraan groeimogelijkheden te koppelen. Deze informatie ondersteunt uw organisatie bij het bepalen van doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie voor die betreffende medewerker, zodat loopbaanplanning en persoonlijke ontwikkelplannen in duidelijke kaders kunnen worden neergezet.

De medewerker wordt een spiegel voorgehouden aangaande het waargenomen gedrag, waardoor een meer objectieve blik op eigen acteren ontwikkeld kan worden. Ook wordt gekeken in hoeverre bepaalde blinde vlekken de medewerker belemmeren in het ten volle realiseren van de eigen ambities.

De 360 feedback kan hierbij tevens specifieke informatie toevoegen vanuit de reguliere werkomgeving van de medewerker zodat het potentieel assessment in lijn kan worden gebracht met de kenmerken vanuit de eigen werkomgeving. Indien gewenst kan Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit de verdere ontwikkeling van de medewerker aan de hand van het potentieel assessment bijhouden en regelmatig evalueren. Vanuit de visie van integrale dienstverlening kan uw organisatie in dit geval ervoor kiezen de uitkomsten van een potentieel assessment te koppelen aan een maatwerk coachingstraject.