Home - Persoon-cultuur fit
Persoon-cultuur fit


De match tussen twee karakters.

De aantrekkelijkheid van uw organisatie wordt door ieder persoon weer anders beoordeeld, afhankelijk van de fit tussen de kernwaarden van de organisatie en de persoonlijkheid van het individu. Mensen prefereren organisaties die bij hen passen, en andersom geldt dat organisaties mensen zoeken die in hun cultuur passen. In het beeldvormingsproces rondom die fit kan echter ‘ruis’ ontstaan, waardoor u als organisatie te maken kan krijgen met ontevredenheid en verloop. Persoon-cultuur fit is de voorspeller van de tevredenheid, commitment, prestatie en verloop binnen organisaties, en is daarmee een bepalende factor voor het succes van organisaties.

Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit helpt u deze fit te onderzoeken door middel van:

  • cultuuranalyses
  • diepte-interviews

In deze interviews en analyses gebruikt Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit gevalideerde meetinstrumenten en combineert de consultant de testresultaten met zijn/haar kennis en expertise van de specifieke sector waar de organisatie onderdeel van uitmaakt.