Home - Teamanalyse
Teamanalyse


Talenten op juiste plekken en in juiste rollen.

In de meeste organisaties werken mensen, in welke context dan ook, samen in groepen, afdelingen en teams. Zo kan gedacht worden aan commerciŽle teams, managementteams en projectteams. Een team kan zeer uiteenlopende, complementaire kwaliteiten en talenten bijeenbrengen. In een team moet je willen en kunnen samenwerken, en leren omgaan met al de verschillende karakterrollen die samen het team vormen. Om een optimale samenwerking te bevorderen dient ieder talent binnen een team tot zijn recht te komen.

Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit kan teamleden meer inzicht geven in de bijdrage van elk individu aan een team, en op welke gebieden zij hun persoonlijke bijdrage aan het team kunnen versterken. Deze analyse zal uitmonden in specifieke en praktische ontwikkeltips voor de gebieden die voor het betreffende teamlid de meeste aandacht behoeven, teneinde de effectiviteit van de teamwerking te bevorderen. Tevens kunt u als manager zien op welke gebieden de kwaliteiten en ontwikkelpunten van het team als samenwerkende eenheid liggen.