Home - Coaching
Coaching


Coaching is er voor iedereen, op ieder moment en op elk niveau.

Enkele belangrijke fundamenten waarop de integrale dienstverlening zich baseert zijn coaching en training op competenties en capaciteiten van individuen en teams. Steeds daarbij het primaire doel nastrevend om de fit tussen de organisatie en haar mensen maximaal te ontwikkelen.

Het doel is het (verder) ontwikkelen van competenties die belangrijk zijn voor het effectief functioneren van uw medewerker, manager en de organisatie in algemene zin. Tijdens het maatwerk coachingstraject wordt gestart met het opstellen van een coachingsplan; gezamenlijk worden het coachingsvraagstuk, de concrete leerdoelen, aanpak en doorlooptijd vastgesteld. Cruciale onderdelen in de coaching zijn het ontwikkelen van bewustwording en inzicht in eigen gedrag van de medewerker en het effect daarvan op de omgeving. Vanuit de visie van Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit wordt het coachingstraject ingericht in lijn met de aspecten van de functie en de cultuur van de organisatie, om een adequate fit te kunnen bewerkstelligen tussen medewerker en organisatie.

Ook in het geval het coachingstraject wordt ingericht met het doel een algemeen loopbaanperspectief in te richten voor een medewerker in uw organisatie, kan Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit u passend van dienst zijn, werkend vanuit onze integrale dienstverlening.