Home - Outplacement; begeleiden bij het verwerven van een passende functie
Outplacement; begeleiden bij het verwerven van een passende functie


Het persoonlijke talentenprofiel en ambities stroken niet meer met de eisen van de functie.

In bepaalde gevallen komt het voor dat de fit tussen individu en functie niet langer aanwezig is, bijvoorbeeld door veranderde ambities van de medewerker of veranderingen binnen de organisatie. Dit is een ingrijpend gegeven voor de medewerker én de organisatie waarbinnen hij of zij werkzaam is.

Vanuit de visie van Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit is verandering in mens en organisatie een gegeven en kan de begeleiding van de medewerker en de organisatie in deze gevallen adequaat ingericht worden door middel van een outplacementtraject.

Outplacement kan zowel de medewerker als de organisatie ondersteunen bij het omschrijven van het vraagstuk en de situatiespecifieke elementen die hebben geleid tot een discrepantie tussen individu en functie. Het talentenprofiel en de ambities worden vervolgens objectief in kaart gebracht en dienen als basis voor het in te richten outplacementtraject. Outplacement hanteert hierbij als primaire doelstelling dat middels een adequaat stappenplan voor het individu een passende functie wordt gevonden binnen of buiten de organisatie, binnen een vastgestelde doorlooptijd. Dat dit een uitdagend pad is waar de betrokkene zich op begeeft staat vast.

Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit ondersteunt de betrokkene dit pad begaanbaar te maken, in lijn met de ambities vorm te geven, de blik op het verleden los te laten en de mogelijkheden voor de toekomst maximaal te benutten.