Home - MSP
MSP


MSP staat voor Managing Successful Programmes.
Programmamanagement is, net zoals projectmanagement, een management tool om mensen, activiteiten en informatie samen te brengen met als doel iets te bereiken. Programmamanagement is een manier waarop het opzetten en uitvoeren van een programma kan worden aangepakt. Maar wat is dan een programma? Een programma bestaat uit een specifieke set van projecten, die door een organisatie zijn geďdentificeerd, om als geheel één of meerdere organisatiedoelen te bereiken. Het doel van een programma ligt daarmee gewoonlijk op strategisch niveau, zodanig dat de organisatie voordelen en verbeteringen kan realiseren in haar bedrijfsvoering.

Er bestaat een nauwe band tussen programma- en projectmanagement, want een programma bestaat immers uit meerdere projecten. Het succes van het programma hangt daarmee af van het succes van de projecten. Het concept van programma is dat het meer moet zijn dan de som der delen. Met andere woorden, zonder programmamanagement zouden de projecten waarschijnlijk wel het gewenste individuele resultaat opleveren, echter zonder overkoepelende coördinatie en integratie die nodig is om de strategische doelen te realiseren. We bieden diverse vormen van training en begeleiding aan op het gebied van MSP voor verschillende doelgroepen, o.a. management oriëntaties, Foundation, Intermediate en Practitioner trainingen en begeleiding. De trainingen worden zo nodig aangevuld met generieke technieken voor programmamanagement en/of veranderingsmanagement. De trainingen zijn vaak onderdeel van een MSP implementatietraject. Er is gelegenheid om deel te nemen aan de MSP -Foundation en MSP -Practitioner examens

Voor meer informatie www.lagant.nl.