Home - Wervingsstrategie
Wervingsstrategie


De wervingsstrategie die u toepast bij een wervingscampagne bepaalt in hoge mate uw kans van slagen om de juiste mensen te vinden voor uw organisatie. Een gedegen begeleiding van geïnteresseerde kandidaten is hierbij van groot belang, ook voor een professionele uitstraling van uw organisatie. Bij het bepalen van de wervingstrategie is het van belang dat u stilstaat bij een aantal cruciale vragen:


1. Welke cruciale succesfactoren wil ik hanteren voor de uitvoering van mijn wervingscampagne en het vaststellen van mijn succes?
2. Welke boodschap wil ik naar uitdragen over mijn organisatie en haar kenmerken?
3. Welke mensen wil ik aantrekken, en hoe zien mijn ‘ideale kandidaten’ eruit?
4. Hoe bereik ik de ideale kandidaat en welke wervingskanalen zet ik hierbij in?
5. Hoe richt ik het selectieproces zo effectief mogelijk in?
6. Hoe sta ik garant voor een goede afronding van het selectieproces, indien een kandidaat niet passend blijkt voor een functie binnen mijn organisatie?

Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit analyseert deze vraagstukken voor uw organisatie en helpt u bij het realiseren van een effectieve uitvoering van het werving- en selectieproces.