Home - Wervingsproces ondersteund met ICT
Wervingsproces ondersteund met ICT


Het werving- en selectieproces is kostbaar en levert relatief veel werkdruk op voor het management, stafafdelingen of bedrijfsonderdelen. Toenemende diversiteit van communicatiemiddelen en -kanalen (internet, e-mail, vaste en mobiele telefonie, fax, SMS, etc.) doet de roep om multi-channelling benaderingen bij werving- en selectieprocessen ernstig toenemen. Zonder multi-channelling is het voor bedrijven steeds lastiger om het wervingsproces op een geordende en efficiŽnte manier te organiseren. Waar het kan, loont het dan ook om te automatiseren of anderszins een vereenvoudiging en daarmee een versnelling in het proces aan te brengen.

Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit onderschrijft het belang van een geautomatiseerd werving- en selectieproces. Veel onderdelen van dit traject bestaan nu eenmaal uit het verwerken en onderscheiden van grote hoeveelheden informatie via verschillende kanalen.

Bij de keuze rondom een geautomatiseerd systeem is het belangrijk om voor een applicatie te kiezen die het werving- en selectieproces met behulp van multi-channelling ondersteunt. Uiteraard dient de applicatie te faciliteren dat er een balans is in het spanningsveld van standaardisatie en persoonlijke service en dat de organisatie over voldoende flexibiliteit beschikt om de klant goed te bedienen.

Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit heeft de expertise in huis om u te ondersteunen bij de keuze van de juiste werving en selectie benadering en in het verlengde daarvan eventueel een applicatie. Door ons in het selectieproces te betrekken bent u ervan verzekerd dat niet alleen een objectieve keuze gemaakt wordt tussen de kandidaten maar dat elk werving- en selectieproces zijn eigen aanpak en deskundigheid krijgt.

Om die reden investeert Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit bedrijfsbreed voortdurend in innovatie (waaronder multi-channelling), en kwaliteitsmanagementsystemen. Uw belang bij het uitbesteden van uw werving- en selectieproces aan ons is dat wij een optimale opbrengst, kwaliteit en kostenbeheersing voor u mogelijk maken. Daarom zijn betrouwbaarheid, performance en innovatie leidende thema's in onze activiteiten.