Home - Marketing & Branding
Marketing & Branding


Bij de opzet van de wervingscampagne en de invulling van de bijbehorende wervingstrategie dient rekening gehouden te worden met het ‘marketing & branding’ aspect van uw boodschap naar buiten toe.

Hiermee wordt bedoeld dat u bij het werven van mensen voor uw organisatie tegelijkertijd ook een boodschap over uw organisatie in de meest brede zin communiceert. Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit ondersteunt u bij het vaststellen van de gewenste marketing & branding van uw organisatie en de bijbehorende boodschap. Op deze wijze kan uw wervingscampagne en –strategie ook rendement opleveren met betrekking tot de beeldvorming van de buitenwereld over uw organisatie en haar toegevoegde waarde. Zowel in termen van aantrekkelijkheid voor potentiële kandidaten, maar ook de toegevoegde waarde in het kader van uw dienstverlening voor klanten!

Op deze wijze maken de marketing & brandingaspecten een essentieel deel uit van een succesvolle wervingscampagne. Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit beschikt over ruime marketing & branding expertise, die voor uw specifieke organisatie ingezet kan worden. Daarbij staat centraal welke boodschap u wilt communiceren en hoe u de beeldvorming over uw organisatie kunt beïnvloeden.