Home - Privacy-statement
Privacy-statement


De Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit hecht veel waarde aan de privacy van opdrachtgevers en kandidaten. Om deze te waarborgen wordt gewerkt binnen transparante en vertrouwelijke richtlijnen die de Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit heeft opgesteld. Daarnaast wordt uiteraard gewerkt binnen de geldende Wet- en regelgeving, waar met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) een belangrijke rol speelt. De Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit meldt elke vorm van gegevensverwerking aan bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder het meldingsnummer m1317455.

Elke dienstverlening die de Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit verricht is met medeweten en goedkeuring van de betreffende kandidaat. De kandidaat tekent hiervoor een toestemmingsverklaring, waarmee de stichting gemachtigd wordt de afgesproken dienstverlening uit te voeren. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij daarvoor door de kandidaat uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

De verwerkte gegevens zijn voor de kandidaten inzichtelijk en kunnen te allen tijde in overleg met de stichting worden gewijzigd. Wijziging kan invloed hebben op de door de stichting afgegeven verificatie indien de wijziging een verandering betreft in de relevante persoonlijke gegevens. Kandidaten kunnen hun gegevens tevens laten verwijderen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kan maken van (een deel) van onze diensten.

Voor vragen over het privacystatement kunt u terecht bij de Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op ontwikkelingen, en wijzingen in de regelgeving.