Home - Ondernemerscan & talentenanalyse
Ondernemerscan & talentenanalyse


Ondernemers zijn zoals vaak gezegd eigenwijs en onafhankelijk, en nemen niet snel iets aan. Ze hebben een sterke drive en passie om iets te bereiken en zijn hierin bijna perfectionistisch. Ondernemers zijn niet zo snel bang grote en lastige initiatieven op te starten.

Welke competenties dienen te worden ontwikkeld om de ambities van een ondernemer goed in de markt neer te kunnen zetten en voor de langere termijn een succesvol renderend bedrijf te kunnen ontwikkelen?

Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit hanteert voor de selectie van kerncompetenties het competentiemodel zoals ontwikkeld in samenwerking met de Oude Gracht Groep. Voorbeelden van deze kerncompetenties zijn zelfvertrouwen, vasthoudendheid en initiatief.

Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit verschaft u middels de inzet van de 'Ondernemerscan' inzicht in uw kans op succes als ondernemer. Dit gebeurt door middel van een assessment waarin uw ondernemerskwaliteiten worden beoordeeld. Het assessment biedt inzicht in welke competenties ontwikkeling behoeven, en op welke manier dit het beste bereikt kan worden. Bij deze potentieelinschatting wordt tevens gebruik gemaakt van feedback van mensen binnen uw omgeving. Op basis van het assessment wordt er samen met u een specifiek ontwikkelplan opgesteld dat u ondersteunt in uw verdere ontwikkeling tot succesvol ondernemer.